Hjem til forsiden

Billeder og tekster på denne webside er beskyttet af
loven om ophavsret.
© 1999-2022 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2016

 


Petersen, Inspektør

Selv som voksen blev jeg ofte fyldt
med had og frygt
når jeg mødte Petersen
vores gamle Inspektør med stort 'I'
datidens ejendomsleder

Han var for os som var drenge og piger
i Nyrnberggården i fyrrene og halvtredserne
den inkarnerede Ondskab og Intolerance
den lokale Store Bastian
jantelovens håndhæver
ejendommens beskytter, tidligere bokser
og angiveligt tyskvenlig

Et smil eller et venligt ord fra ham
var som en by i Rusland
selv varmemester og gårdmænd var bange
for Petersen
- for ikke at tale om forældre og især enlige mødre

Utroligt at tænke sig vi unger faktisk var glade dengang
i hvert fald når Petersen ikke var i nærheden
eller i anmarch på sin sorte cykel:

     Kan du huske da vi spillede rundbold
     ude på kørebanen i Bremensgade
     og højst hver halve time råbte Pas på,
     der kommer en bil!

     Kan du huske da vi brugte gavlene som fodboldmål
     og at vi var tre som kunne kaste en tennisbold
     over tagryggen om i Græsvænget
     (hvis den ikke landede i tagrenden eller
     hos Christiansen på 4. th.)

     Kan du huske da vi kæmpede med juletræsstammer
     i gården og var Robin Hood og Lille John og
     da vi råbte 5 øre for hatten! og lod sneboldene suse
     efter Olsen og Nedergaard og
     da vi legede skjul og sloges og pillede ved hinanden
     i kældergangenes magiske og mærkbart bløde mørke

     Kan du huske da vi kørte 6-dages-løb rundt
     om beplantningerne i gården og
     da vi forvandlede os til Sorte Maske og Tonto mellem buskene
     da vi spillede Land med spejderdolke og lommeknive
     i det sortgrå jordgrus på legepladsen (som
     også dengang var upædagogisk og røvkedelig)

     Kan du huske vores første smøger i skraldekælderen
     vores bræk i kælderhalsens bladtilstoppede afløb
     og vores huler og hemmelige ligaer i de knirkende pulterrum
     oppe på loftet
     hvor vi spillede Terre og byttede plasticsoldater

     Kan du huske da Benny svingede sig i tæppestativet
     mistede grebet og landede med nakken mod kantstenen
     af forskrækkelse
     fordi Petersen pludselig stod dér!

Petersen - der som Satan selv
altid fandtes truende i baggrunden
med grå frakke, blød hat og imaginær skrårem

40 år senere chokerer mange ældre beboere mig
når de siger de savner Inspektøren
og hans forbandede forbud
hans lov-og-orden-holdning som åbenlyst var ganske blottet
for fornemmelse for at
børn er børn

Som voksen er jeg alligevel glad for at have kendt
Inspektør Petersen
og mødt hans sorte livssyn -
blandt andet dét har nemlig altid gjort det klart for mig
at børn til alle tider har brug for
det modsatte af Petersen

 

Jørgen Grandt


Skrevet til 'Beboerbladet Græsvænget' ca. 1990

 

Hjem til forsiden


 

 


© 1999-2022 Jørgen Grandt, Århus